Objekter som ikke passer sammen, ord som plutselig endrer mening

Kunsthall Trondheim 2015